Welkom op Uitvaart-Amersfoort

Aangifte van overlijden

Als iemand is overleden moet er altijd aangifte van overlijden worden gedaan in de gemeente waar iemand is overleden. Als het om Amersfoorters gaat moet er dus meestal aangifte worden gedaan bij de gemeente Amersfoort, tenzij iemand is overleden in een andere gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden mogen ook aangifte doen.

De aangifte kan worden gedaan bij één van de loketten van Burgerzaken van de gemeente Amersfoort. Mensen die aangifte moeten doen kunnen van te voren bellen om een afspraak te maken (telefoon: 14 033) of online een afspraak maken op de website van de gemeente Amersfoort. Op werkdagen kan in de ochtend ook aangifte van overlijden worden gedaan zonder afspraak, maar dan moet men wel rekening houden met lange wachttijden.

Adres Burgerzaken gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Openingstijden: werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur (zonder afspraak) 13.00 tot 16.30 uur (op afspraak) donderdag van 17.00 tot 20.00 uur (op afspraak) en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur (op afspraak).

Na de aangifte ontvangt de aangever het verlof tot begraving of crematie. Zonder dit verlof kan de overledene niet worden begraven of gecremeerd.

Meenemen bij aangifte van overlijden

  • Legitimatiebewijs
  • verklaring overlijden
  • B-verklaring

Overlijden in regio Amersfoort melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206