Welkom op Uitvaart-Amersfoort

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Vanaf het moment dat wordt vastgesteld dat iemand niet meer beter kan worden is er vaak andere zorg nodig. Eerst was die zorg gericht op het beter maken van de patiënt. Maar als het niet meer mogelijk is om iemand beter te maken zal men proberen de kwaliteit van het leven te verbeteren van zowel de patiënt als de directe naasten.

Palliatieve zorg wordt ook wel eens totale zorg genoemd omdat de zorg niet alleen van medische aard is. Palliatieve zorg kan ook betrekking hebben op geestelijke hulp of bijvoorbeeld hulp in het huishouden zodat een ongeneeslijk zieke patiënt in de laatste levensfase thuis kan blijven. Palliatieve zorg is er ook voor de directe dierbaren van de patiënt, want ook voor hen is het een hele zware en emotionele tijd.

In 2002 heeft de World Health Organization (WHO) een nieuwe definitie vastgesteld voor palliatieve zorg. Die definitie is nog steeds van toepassing en geeft een duidelijk beeld van wat palliatieve zorg omvat. De gehele definitie is terug te vinden (in het Engels geschreven) op de website van de WHO.

Definitie palliatieve zorg (WHO)

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

Wie leveren palliatieve zorg in Amersfoort

In Amersfoort zijn diverse zorgaanbieders en vrijwilligers die palliatieve zorg aanbieden. De zorg die wordt aangeboden kan verschillen in soort. Zo zijn er mensen en organisaties die ongeneeslijk zieke mensen en hun dierbaren geestelijke zorg bieden, maar er zijn ook thuiszorgorganisaties die verzorging aan huis kunnen leveren. Voor mensen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen doormaken is er de mogelijkheid om te verblijven in een hospice. Hieronder staan een aantal organisaties die palliatieve zorg bieden of die een rol spelen bij het verlenen van palliatieve zorg.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ is een overheidsinstantie die een zogenaamde indicatie voor zorg moet verstrekken. Het CIZ indiceert op basis van de individuele behoefte, hoeveel zorg iemand kan krijgen. Kijk voor meer informatie over het CIZ op www.ciz.nl

Thuiszorg

Er zijn diverse zorgverleners die thuiszorg aanbieden voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dankzij thuiszorg kunnen veel mensen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. Vraag uw huisarts of behandelend arts naar de instanties die u het beste kunnen helpen. Thuiszorg wordt geleverd aan de hand van de zogenaamde indicatiestelling van het CIZ. U huisarts of behandelend arts kan helpen bij het verkrijgen van de juiste indicatie. Voor thuiszorg moet doorgaans een eigen bijdrage worden betaald. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van persoonlijke zaken als inkomen, woonsituatie en vermogen etc.

Kijk voor meer informatie over thuiszorg en de eigen bijdrage in de infotheek van Uitvaart.nl in het hoofdstuk palliatieve zorg.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Amersfoort

Er zijn mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor anderen die hulp nodig hebben. Deze vrijwilligers kunnen het verschil maken voor mensen in de laatste fase van hun leven. De vrijwilligers hebben allemaal een professionele training gevolgd en zijn er om de patiënt te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door eten te geven, te helpen bij drinken of bij toiletgang. De vrijwilligers kunnen er ook zijn om soms iets leuks te doen om heel even niet aan de ziekte te hoeven denken.

De vrijwilligers kunnen meerdere dagdelen en één of twee nachten per week worden ingezet bij de patiënt thuis. Elke patiënt krijgt vaste vrijwilligers zodat er zoveel mogelijk bekende gezichten over de vloer komen. De vrijwilligers worden ingezet door de stichting Ravelijn. De hulp is gratis.

Stichting Ravelijn
Bergstraat 24-26
3811 NJ Amersfoort
Telefoon: 033 461 3000
Website: www.ravelijn.nl .

Hospice Amersfoort

Een hospice is een instantie voor mensen die de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen doorbrengen. Doorgaans worden mensen alleen toegelaten als de levensverwachting drie maanden of minder is. In een hospice werken professionals en vrijwilligers samen om het sterfbed zo draaglijk mogelijk te maken. Er werken mensen met kennis van alle zorgdisciplines die nodig zijn om een ernstig ziek persoon te kunnen verzorgen.

In Amersfoort kunnen mensen terecht in Hospice Dôme. Dit is een gastvrij onderkomen voor patiënten en hun dierbaren. De medewerkers van het hospice doen er alles aan om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de gasten. Elke gast krijgt een eigen kamer waar mensen desgewenst hun eigen meubels kunnen plaatsen om alles zoveel mogelijk als thuis te laten voelen.

Er is een sfeervolle huiskamer en een besloten tuin waar mensen in alle rust buiten kunnen zijn. Voor naasten is het mogelijk om te blijven eten en te overnachten bij hun dierbare.
Bekijk hier de film van Hospice Dôme


Hospice Dôme
Appelweg 49
3818 NN Amersfoort
Tel. 033 460 1960
www.hospicedome.nl