Welkom op Uitvaart-Amersfoort

Geen geld om uitvaart te betalen

Soms komt iemand te overlijden die helemaal niets van waarde nalaat. Als de overledene dan ook geen uitvaartverzekering heeft moeten de directe nabestaanden opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Het kan voorkomen dat de nabestaanden ook geen geld hebben om de uitvaart mee te betalen. In dat geval kunnen de nabestaanden proberen om de uitvaart zo goedkoop mogelijk te regelen en eventueel een betalingsregeling treffen met een welwillende uitvaartondernemer. Men kan ook proberen om hulp te vragen bij de gemeente Amersfoort.

Enkele keren per jaar komt het voor dat helemaal niemand de uitvaart van een overleden Amersfoorter wil regelen. In dat geval zal de gemeente de uitvaart moeten regelen. De gemeente moet dat omdat de Wet op de lijkbezorging voorschrijft dat de gemeente moet zorgen voor de uitvaart als er niemand is die de uitvaart kan of wil regelen.

De gemeente zal proberen om uit te zoeken of de overledene toch iets van waarde heeft nagelaten waarmee de uitvaart betaald kan worden. Als dat niet het geval is zal de gemeente de kosten in eerste instantie op zich nemen. De directe nabestaanden (bijvoorbeeld ouders, kinderen broers of zussen) moeten er wel rekening mee houden dat de kans groot is dat de gemeente Amersfoort de rekening alsnog naar hen zal versturen. In de film naast deze pagina legt mr. W.G.H.M. van der Putten uit of mensen verplicht kunnen worden om een uitvaart van een familielied te betalen.

Als er geen directe nabestaanden zijn dan draait de gemeente Amersfoort op voor de kosten van de uitvaart. Doorgaans zal de gemeente er voor kiezen om er een sobere uitvaart van te maken. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen condoleance met koffie en broodjes wordt gehouden. De familie moet zich ook realiseren dat ze geen regie hebben over de uitvaart als ze hem niet zelf willen/kunnen regelen.

Soms willen directe nabestaanden de uitvaart niet regelen omdat ze niet voor de kosten willen opdraaien. Maar het kan in sommige gevallen toch verstandiger zijn om de uitvaart wel zelf te regelen. Als de familie alles zelf regelt en er bijvoorbeeld voor kiest om geen plechtigheid en condoleance te houden dan kan men wel eens goedkoper uit zijn dan wanneer ze later de factuur ontvangen van de gemeente. Op Uitvaart.nl is een heel hoofdstuk te vinden waarin staat beschreven hoe mensen de uitvaart helemaal zelf kunnen regelen. Kijk daarvoor in het hoofdstuk Een uitvaart zonder uitvaartondernemer.

Bijzondere bijstand

Nabestaanden met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen proberen om aanspraak te maken op een vergoeding bijzondere bijstand. Dit is een vergoeding die de gemeente Amersfoort uitkeert om mensen die onverwacht hoge kosten hebben tegemoet te komen.

De aanvrager moet wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet iemand staan ingeschreven in de gemeente Amersfoort. Als dat niet het geval is kan de nabestaande proberen om bijzondere bijstand aan te vragen in de gemeente waar hij/zij wel staat ingeschreven.

De aanvraag bijzondere bijstand kan worden gedaan op de website van de gemeente Amersfoort. Op die site is ook uitgebreide informatie te vinden over de voorwaarden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met nummer 14 033 of 033 469 51 11.

Overlijden in regio Amersfoort melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206