Welkom op Uitvaart-Amersfoort

Begraafplaatsen in Amersfoort

In Amersfoort zijn negen begraafplaatsen te vinden. Drie van deze begraafplaatsen zijn gemeentelijke begraafplaatsen. Deze vallen onder Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA). De meeste begrafenissen vinden tegenwoordig plaats op begraafplaats Rusthof.

Gemeentelijke begraafplaatsen

  • Begraafplaats Rusthof
  • Katholieke begraafplaats Maranatha
  • Begraafplaats Soesterweg

Overige begraafplaatsen
  • Rooms-katholieke begraafplaats Langenoord
  • Rooms-katholieke begraafplaats Utrechtseweg
  • Rooms-katholieke begraafplaats St. Joseph
  • Hervormde begraafplaats Coelhorst
  • Joodse begraafplaats Soesterweg
  • Rusthof General military cemetry en Russisch Ereveld

Scroll naar beneden voor meer informatie over de begraafplaatsen

Verschil particulier graf en algemeen graf
Op de begraafplaatsen worden verschillende soorten graven uitgegeven. Ook kan de duur van grafrecht verschillen. In hoofdlijnen bestaan er twee soorten graven. Het gaat dan om particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf
Een particulier graf (ook wel een eigen graf genoemd) wordt uitgeven voor een langere periode. Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van minimaal twintig jaar of meer (op begraafplaats Rusthof is de minimale duur 25 jaar). Als de grafrechten zijn verlopen kunnen deze weer worden verlengd.

De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in het graf worden begraven, doorgaans zijn dit familieleden. Afhankelijk van de diepte van het graf kunnen er twee of drie overledenen in worden begraven.

Algemeen graf
Een algemeen graf is doorgaans goedkoper dan een particulier graf. In een algemeen graf worden drie overledenen op volgorde van overlijden begraven. Meestal hebben de overledenen elkaar bij leven nooit gekend. De nabestaanden hebben geen enkele invloed op wie er in het graf begraven worden. Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van tien jaar. Tien jaar na de laatste bijzetting mag het graf worden geruimd.

Het is niet mogelijk om de grafduur van een algemeen graf te verlengen. De menselijke resten die worden opgegraven bij het ruimen worden bijgezet in een zogenaamde knekelput. Dit is een groot graf of diepe kuil op een afgelegen plek op de begraafplaats waarin alle resten worden herbegraven. Een knekelput wordt ook wel een verzamelgraf genoemd.

Asbestemming
De meeste overledenen worden tegenwoordig gecremeerd. Daarom is er steeds meer vraag naar asbestemmingen. De meeste begraafplaatsen in Amersfoort bieden asbestemming aan. Denk daarbij aan strooivelden, urnenmuren of urnengraven. Kijk in het hoofdstuk Asbestemming in Amersfoort voor meer informatie over asbestemmingen.

Begraafplaats Rusthof

 Begraafplaats Rusthof

Begraafplaats Rusthof is natuurlijk aangelegd. Er staan veel naald- en loofbomen te vinden op de begraafplaats waardoor de begraafplaats het hele jaar door groen is. De begraafplaats dateert uit 1931.

Tussen de bomen geeft de gemeente ‘bosgraven’uit. Op het nieuwe deel is nog voldoende ruimte voor nieuwe graven. Op het oude deel worden alleen nog graven uitgegeven als de rechthebbenden afstand hebben gedaan van een graf.

Op de begraafplaats worden ook ‘padgraven’ uitgegeven. Deze graven liggen netjes op een rij naast de paden. In de padgraven kunnen maximaal twee overledenen worden begraven, de bosgraven bieden ruimte aan drie overledenen. De padgraven kunnen op zowel het oude als het nieuwe deel worden uitgegeven. Op het oude deel is de keuze wel beperkt.

Begraafplaats Rusthof heeft ook een speciaal kinderhof. Dit is het deel waar overleden kinderen begraven kunnen worden. Het kinderhof is aangelegd in de vorm van een cirkel. Het is een plek waar veel ruimte is voor de zon waardoor er veel licht is. Bij het kinderhof is ook een speeltuin aangelegd zodat kinderen die met hun ouders mee gaan naar de begraafplaats er kunnen spelen.

Begraafplaats Rusthof
Dodeweg 31
3832 RE Leusden
Telefoonnummer: 033- 461 36 03
Website: www.cba-amersfoort.nl

Begraafplaats Maranatha

Begraafplaats Maranatha

Begraafplaats Maranatha hoort eigenlijk bij begraafplaats Rusthof. Het is het katholieke deel van de door de A28 gescheiden begraafplaats. Bij de ingang staat de door architect Van der Tak ontworpen monumentale aula waar uitvaartplechtigheden gehouden kunnen worden.

Begraafplaats Maranatha wordt beheerd door de gemeente Amersfoort. Er worden twee soorten graven uitgegeven. De bosgraven liggen net als op Rusthof verspreid tussen de bomen en de padgraven liggen langs de paden.

Op een speciaal deel van begraafplaats Maranatha zijn graven te vinden van broeders van de Kruisheren.

Begraafplaats Maranatha
Dodeweg-West
3832 RE Leusden
Telefoonnummer:033 – 4613603
Website: www.rk-begraafplaats-amersfoort.nl

Begraafplaats Soesterweg

Begraafplaats Soesterweg is in 1899 in gebruik genomen en is daarmee de oudste gemeentelijke begraafplaats van Amersfoort. Er vinden alleen nog bijzettingen plaatst. Nieuwe graven kunnen er niet meer worden uitgegeven.

De begraafplaats is een bezoek meer dan waard. Er zijn veel oude en soms vervallen graven te zien. Ook zijn er op deze begraafplaats soldaten begraven uit de Eerste wereldoorlog.

Begraafplaats Soesterweg
Soesterweg 187
Telefoonnummer: 033 – 4613603
Website: www.cba-amersfoort.nl

Kerkhof Langenoord

Kerkhof Langenoord is rond 1881 in gebruik genomen toen de kerk naast de begraafplaatst werd ingewijd. Op de begraafplaats kunnen parochianen die zijn ingeschreven bij de parochie Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort worden begraven. De kerk kan door families worden gebruikt voor uitvaartplechtigheden. Op de begraafplaats kunnen urnen worden bijgezet in de urnenmuur. Er is ook een klein strooiveld waar de as kan worden verstrooid.

Kerkhof Langenoord
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
Telefoonnummer: 033-8200355
Website: www.rk-begraafplaats-amersfoort.nl

Onze Lieve Vrouwe Kerkhof / Begraafplaats Utrechtseweg

Het Onze lieve Vrouwe Kerkhof is gelegen aan de Utrechtseweg nummer 28 bij het centrum van Amersfoort. De begraafplaats wordt door veel Amersfoorters Begraafplaats Utrechtseweg genoemd. De begraafplaats biedt een oase aan rust midden in de drukke stad. Om de begraafplaats staat een stevige ommuring die de begraafplaats helemaal afsluit van de drukte er om heen. De begraafplaats is in het begin van de 19e eeuw in gebruik genomen. Weduwe Rossenberg was op 5 januari 1822 de eerste overledene die is begraven op begraafplaats Utrechtseweg.

Op de begraafplaats worden nog steeds graven uitgegeven. Sinds 2007 is er ook ruimte voor asbestemming op het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof.

Begraafplaats Utrechtseweg
Utrechtseweg 28
3811 NB Amersfoort
Telefoon: 033-8200355
Website: www.rk-begraafplaats-amersfoort.nl

Kerkhof St. Joseph

Kerkhof St. Joseph ligt achter de St. Joseph kerk in Hooglanderveen. De begraafplaats dateert (net als de kerk) uit 1918. Op het oude en nieuwe deel worden nog nieuwe graven uitgegeven. Ook is er ruimte voor asbestemming (urnenmuur en strooiveld). De namen van de mensen van wie de as is verstrooid komen op een klein monument te staan zodat ook deze mensen niet vergeten worden. Parochianen van parochie Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort kunnen op de begraafplaats een laatste rustplaats krijgen.

Kerkohof St. Joseph
Hamersveldseweg 51
3811 GL Leusden
Telefoonnummer: 033 – 4941261
Website: www.rk-begraafplaats-amersfoort.nl

Hervormde begraafplaats Coelhorst

Begraafplaats Coelhorst is eigendom van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. Alleen leden van deze gemeente kunnen worden begraven op de begraafplaats. De tarieven voor het grafrecht zijn gekoppeld aan de kerkelijke bijdrage van de overledene. Wanneer de overledene bij leven jaarlijks minder dan 225 euro bij heeft gedragen moet er voor zijn/haar graf 50% meer worden betaald dan voor het graf van een overledene die jaarlijks meer dan 225 euro kon opbrengen.

Hervormde begraafplaats Coelhorst
Coelhorsterweg
Amersfoort
Telefoonnummer: 033 – 4805125
Website: www.inham.net

Israëlische begraafplaats Soesterweg

De Israëlitische begraafplaats aan de Soesterweg is een historische begraafplaats. De beheerderswoning, die dateert uit 1873, is sinds 2000 een Rijksmonument.

Israëlitische begraafplaats Soesterweg
Soesterweg 126
3812BD Amersfoort

Rusthof General military cemetry en Russisch Ereveld

Rusthof General military cemetry en Russisch Ereveld

Op begraafplaats Rusthof is een speciaal deel aangewezen als ereveld voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vlakbij de begraafplaats was tijdens de Tweede Wereldoorlog Kamp Amersfoort in gebruik. Bij het kamp hadden de nazi’s een plaats waar ze mensen executeerden. Vele slachtoffers uit het kamp zijn begraven op deze speciale begraafplaats. Er is ook een Russisch Ereveld waar Russische soldaten zijn begraven die door de Duitsers zijn vermoord in Kamp Amersfoort.

Kijk voor meer informatie over het Russische ereveld op www.russisch-ereveld.nl.

Overlijden in regio Amersfoort melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206